Podmínky používání

Podmínky používání


Provozujeme tento web a povolujeme jeho používání podle následujících podmínek:

Základní pojmy:


Používání této webové stránky znamená váš souhlas s těmito podmínkami. Pokud je zcela nepřijmete, bude váš vstup na tyto stránky považován za neoprávněný a budete ho muset okamžitě přestat používat
K používání tohoto webu vám musí být alespoň 13 let.
Jste zodpovědní za jakoukoli aktivitu, ke které dochází pod vaším krycím jménem.
Zodpovídáte za zabezpečení svého účtu.
Nesmíte zneužívat, obtěžovat, vyhrožovat nebo zastrašovat ostatní uživatele Zvysujeme.cz.
Nesete výhradní odpovědnost za své chování a veškerá data, text, informace, názvy obrazovek, grafiku, fotografie, profily, zvukové a videoklipy, odkazy („obsah“), které odešlete, zveřejníte a zobrazíte ve službě Zvysujeme.cz.
Nesmíte upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat Zvysujeme.cz ani upravovat jiné webové stránky tak, aby falešně naznačovaly, že jsou spojeny se Zvysjeme.cz
Nesmíte vytvářet ani odesílat nechtěné e -maily žádným členům Zvysujeme.cz („spam“).
Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.
Při používání Zvysujeme.cz nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, autorských práv).
Porušení kterékoli z těchto dohod bude mít za následek ukončení vašeho účtu Zvysujeme.cz. Přestože společnost Sngine takové chování a obsah na svých stránkách zakazuje, chápete a souhlasíte s tím, že společnost Zvysujeme.cz nemůže být odpovědná za obsah zveřejněný na jejích webových stránkách a přesto můžete být vystaveni takovým materiálům a že službu Zvysujeme.cz používáte na vlastní riziko.

Všeobecné podmínky:


Vyhrazujeme si právo upravit nebo ukončit službu Zvysujeme.cz z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky použití kdykoli změnit. Pokud změny představují podstatnou změnu podmínek použití, upozorníme vás prostřednictvím internetové pošty podle preferencí vyjádřených ve vašem účtu. To, co představuje „podstatnou změnu“, bude určeno podle našeho výhradního uvážení, v dobré víře a za použití zdravého rozumu a rozumného úsudku.
Vyhrazujeme si právo kdykoli komukoli z jakéhokoli důvodu odmítnout službu.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, odstranit obsah a účty obsahující obsah, který určíme podle našeho výhradního uvážení, je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, obscénní nebo jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky použití.
Služba Zvysujeme.cz umožňuje zasílat obrázky a text hostovaný na Zvysujeme.cz na externí weby. Toto použití je akceptováno (a dokonce podporováno!). Stránky na jiných webech, které zobrazují data hostovaná na Sngine, však musí poskytovat odkaz zpět na Zvysjeme.cz.


Copyright (Co je vaše je vaše):


Nárokujeme si žádná práva duševního vlastnictví na materiál, který poskytujete službě Zvysujeme.cz. Váš nahraný profil a materiály zůstanou vaše. Svůj profil můžete kdykoli odstranit smazáním účtu. To také odstraní veškerý text a obrázky, které jste uložili v systému.
Doporučujeme uživatelům, aby přispívali svými výtvory do veřejného vlastnictví nebo zvažovali progresivní licenční podmínky.