Ochrana soukromí

Kdo jsme?

  • Dobrý člověk z.s.
  • Horní Kopečná 405/22
  • 460 06 Liberec 6
  • Tel: +420 777 505 875
  • Email: dobryclovekzs@gmail.com

1. Jaké informace shromažďujeme?

Jména, adresy, uživatelská jména , emaily, datumy narození a veškeré informace obsažené v profilu. Když se uživatel registruje, nakupuje nebo používá vaše služby, vyplňuje kontaktní formulář, podepisuje se na informační bulletin a přitom vkládá své údaje.

Veškeré vložené informace jsou používány pouze pro provoz Redata.cz a nejsou poskytovány třetím stranám a to ani za úplatu.

2. Jak používáme osobní údaje?

Viz článek 1.

Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající.

Jaký právní základ máme pro zpracování vašich osobních údajů?

Popište příslušné podmínky zpracování obsažené v GDPR. Existuje šest možných právních důvodů: souhlas smlouva legitimních zájmů životních zájmů veřejný úkol zákonná povinnost

Poskytněte podrobné informace o všech důvodech, které se týkají vašeho zpracování, a proč. Pokud se spoléháte na souhlas, vysvětlete, jak mohou jednotlivci odvolat a řídit svůj souhlas. Pokud se spoléháte na oprávněné zájmy, jasně vysvětlete, co to je.

Pokud zpracováváte osobní údaje o speciální kategorii, musíte splňovat alespoň jednu ze šesti podmínek zpracování a další požadavky na zpracování podle GDPR. Poskytněte informace o všech dalších důvodech.

Kdy sdílíme osobní údaje?

Vysvětlete, že budete zacházet s osobními údaji důvěrně a popíšet okolnosti, kdy je můžete zveřejnit nebo sdílet. Např. V případě potřeby poskytovat své služby nebo provádět obchodní operace, jak je uvedeno ve vašich záměrech pro zpracování. Měli byste poskytnout informace o: jak budete sdílet data jaké záruky budete mít na místě na kterých stranách můžete data sdílet a proč

Kde ukládáme a zpracováváme osobní údaje?

Popřípadě vysvětlete, jestli chcete ukládat a zpracovávat data mimo domovskou zemi subjektu údajů. Uveďte kroky, které budete podnikat, abyste zajistili, že data budou zpracovávána v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy země, ve které se údaje nacházejí. Pokud přenesete údaje mimo Evropský hospodářský prostor, načrtněte opatření, která zavedíte, abyste zajistili odpovídající úroveň ochrany soukromí údajů. Např. Smluvní doložky, dohody o přenosu dat atd.

Jak zabezpečujeme osobní údaje?

Popište svůj přístup k bezpečnosti dat a technologiím a postupům, které používáte k ochraně osobních informací. Mohou to být například opatření: chránit data před náhodnou ztrátou zabránit neoprávněnému přístupu, použití, zničení nebo zpřístupnění zajistit kontinuitu provozu a obnovu po havárii omezit přístup k osobním údajům provádět hodnocení dopadu na soukromí v souladu se zákonem a vaší obchodní politikou školení zaměstnanců a dodavatelů o bezpečnosti dat ke správě rizik třetích stran pomocí smluv a bezpečnostních přezkumů

Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající. Měli byste zaznamenávat všechny mechanismy, na které se spoléháte, abyste ochránili osobní údaje. Měli byste také uvést, zda vaše organizace dodržuje určité přijaté standardy nebo regulační požadavky.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Uveďte konkrétní informace o době, po kterou budete uchovávat informace ve vztahu ke každému účelu zpracování. Služba GDPR vyžaduje, abyste uchovávali údaje nepřetržitě, než je přiměřeně nutné. Zahrnout podrobnosti o vašich datech nebo plánech uchovávání záznamů nebo odkazovat na další zdroje, kde jsou zveřejněny.

Pokud nemůžete určit konkrétní dobu, musíte stanovit kritéria, která použijete k určení, jak dlouho mají údaje uchovávat (např. Místní zákony, smluvní závazky atd.).

Měli byste také uvést, jak můžete bezpečně zlikvidovat data poté, co ji již nepotřebujete.

Vaše práva týkající se osobních údajů

Podle GDPR musíte respektovat právo subjektů údajů na přístup a kontrolu jejich osobních údajů. Ve svém oznámení o ochraně osobních údajů je nutné uvést jejich práva týkající se: přístupu k opravě a vymazání osobních údajů, odmítnutí souhlasu (pokud zpracováváte údaje o podmínkách souhlasu) přenositelnost údajů omezení přístupu ke zpracování a námitkyodstranění stížnosti u úřadu komisaře pro informaceOdpověděl byste, jak mohou jednotlivci uplatňovat jejich práva a jak plánujete reagovat na žádosti o údaje subjektu. Uveďte podrobnosti o okolnostech, kdy mohou být práva subjektů údajů omezena, např. Pokud splnění požadavku subjektu údajů může vystavit osobní údaje o jiné osobě, nebo pokud jste požádáte o smazání údajů, které jste povinni dodržovat zákonem.

Použití automatizovaného rozhodování a profilování

Pokud používáte profilování nebo jiné automatizované rozhodování, musíte to uvést ve svých zásadách ochrany osobních údajů. V takových případech musíte poskytnout podrobnosti o existenci automatizovaného rozhodování spolu s informacemi o použité logice a pravděpodobným významem a důsledky zpracování jednotlivce.

Jak nás kontaktovat?

Vysvětlete, jak může subjekt údajů kontaktovat, pokud mají otázky nebo obavy ohledně vašich postupů ochrany osobních údajů, jejich osobních údajů nebo pokud chtějí podat stížnost. Popište všechny způsoby, kterými vás mohou kontaktovat - např. Online, e-mailem nebo poštou.

Pokud je to vhodné, můžete také obsahovat informace o:

Použití cookies a dalších technologií

Pokud máte v úmyslu nastavit a používat cookies, sledování a podobné technologie pro ukládání a správu předvoleb uživatelů na vašem webu, inzerovat, povolovat obsah nebo jinak analyzovat uživatele a data využití. Poskytněte informace o tom, jaké typy souborů cookie a technologií používáte, proč je používáte a jak je může řídit a spravovat.

Propojení s jinými webovými stránkami / obsahem třetích stranPokud odkazujete na externí stránky a zdroje z vašeho webu , určit, zda se jedná o schválení, a jestliže nesete jakoukoli odpovědnost za obsah (nebo informace obsažené v rámci) nějaké propojené webové stránky.

Můžete zvážit přidání dalších nepovinných ustanovení do zásad ochrany osobních údajů v závislosti na okolností vašeho podniku.