Ochrana soukromí

Uvědomujeme si, že vaše soukromí je velmi důležité a bereme to vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady a postupy společnosti Služby Liberec s.r.o. týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání služby Zvysujeme.cz. Vaše informace nebudeme používat ani sdílet s nikým jiným, než jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Shromažďování a používání informací

Informace, které shromažďujeme, používáme k analýze toho, jak je služba využívána, k diagnostice služby nebo technických problémů, k udržování bezpečnosti, personalizaci obsahu, zapamatování informací, které vám pomohou efektivně přistupovat k vašemu účtu, sledování agregovaných metrik, jako je celkový počet návštěvníků, návštěvnost a demografické vzorce a sledovat obsah uživatele a uživatele podle potřeby, aby dodržovali zákon o autorských právech v oblasti digitálních médií a další příslušné zákony.

Informace poskytnuté uživatelem:

Poskytujete nám informace o sobě, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, pokud se zaregistrujete k členskému účtu u Služby. Vaše jméno a další informace, které se rozhodnete přidat do svého profilu, budou k dispozici pro veřejné prohlížení ve službě. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu k zasílání oznámení o službách. Na stránce Nastavení můžete řídit příjem určitých zpráv souvisejících se službou. Můžeme také použít vaše kontaktní informace k zasílání marketingových zpráv. Pokud takové zprávy nechcete dostávat, můžete se odhlásit podle pokynů ve zprávě. Pokud s námi korespondujete e-mailem, můžeme si zachovat obsah vašich e-mailových zpráv, vaši e-mailovou adresu a naše odpovědi.

Také nám poskytujete informace v uživatelském obsahu, který zveřejníte ve službě. Vaše příspěvky a další příspěvky ke Službě a metadata o nich (například když jste je zveřejnili) jsou veřejně zobrazitelné na Službě spolu s vaším jménem (pokud vám Služba neumožňuje anonymní zveřejňování příspěvků). Tyto informace mohou být vyhledávány pomocí vyhledávačů a mohou být zveřejněny kdekoli na internetu v souladu s našimi smluvními podmínkami.

Pokud se rozhodnete pro pozvání přítele do služby pomocí naší pozvánky, požádáme vás o e-mailovou adresu této osoby a automaticky zašleme e-mailovou pozvánku. Tyto informace ukládáme, abychom mohli poslat tento e-mail, zaregistrovat přítele, pokud bude vaše pozvání přijato, a sledovat úspěch naší pozvánky.

Cookies:

Když navštívíte Službu, můžeme do vašeho počítače odeslat jeden nebo více „souborů cookie“ - malých datových souborů -, aby jednoznačně identifikovali váš prohlížeč a nechali Zvysujeme.cz pomoci vám přihlásit se rychleji a zlepšit vaši navigaci po webu. Cookie může zprostředkovat anonymní informace o tom, jak si prohlížíte Službu, ale neshromažďuje osobní údaje o vás. Trvalý soubor cookie zůstává v počítači i po zavření prohlížeče, aby jej mohl prohlížeč použít při dalších návštěvách služby. Trvalé soubory cookie lze odstranit podle pokynů ve webovém prohlížeči. Soubor cookie relace je dočasný a po zavření prohlížeče zmizí. Můžete resetovat webový prohlížeč tak, aby odmítal všechny cookies nebo označil, kdy je cookie odesílána. Některé funkce služby však nemusí fungovat správně, pokud je zakázána možnost přijímat cookies.

Soubory logů:

Soubor logů je prohlížečem automaticky ukládán při každém přístupu na webovou stránku. Při používání služby naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odešle při každé návštěvě jakéhokoli webu. Tyto protokoly serveru mohou zahrnovat informace, jako je váš webový požadavek, adresa internetového protokolu („IP“), typ prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a adresy URL, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, zobrazené stránky a další takové informace.

Služby třetích stran:

K porozumění používání služby můžeme použít Google Analytics nebo Mixpanel. Google Analytics a Mixpanel shromažďují informace zaslané vaším prohlížečem v rámci žádosti o webovou stránku, včetně souborů cookie a vaší IP adresy. Google Analytics a Mixpanel tyto informace také dostávají a jejich použití se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Jak sdílíme vaše informace

Osobní údaje:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami za účelem poskytnutí služby vám. Pokud tak učiníme, bude používání vašich informací těmito třetími stranami vázáno těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje můžeme ukládat na místech mimo přímou kontrolu Zvysujeme.cz (například na serverech nebo databázích umístěných společně s poskytovateli hostingu).

Vaše informace můžeme sdílet nebo prozradit s vaším souhlasem, například pokud se rozhodnete přihlásit ke Službě prostřednictvím služby třetí strany. Nemůžeme kontrolovat použití vašich údajů třetími stranami.

Zvysujeme.cz může zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo předvolání nebo pokud se domníváme, že je přiměřeně nutné dodržovat zákon, nařízení nebo právní požadavek; chránit bezpečnost jakékoli osoby; řešit podvody, bezpečnostní nebo technické problémy; nebo k ochraně práv či majetku Zvysujeme.cz.

Neosobní údaje:

Můžeme sdílet neosobní identifikační údaje (jako jsou anonymní údaje o použití, odkazující / výstupní stránky a adresy URL, typy platforem, počet kliknutí atd.) Se zúčastněnými třetími stranami, abychom jim pomohli pochopit vzorce používání určitých služeb Zvysujeme.cz.

Zvysujeme.cz může umožnit reklamním serverům nebo reklamním sítím třetích stran zobrazovat reklamy ve službě. Tyto reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran používají technologii k odesílání reklam a odkazů, které se zobrazují na Zvysujeme.cz, přímo do vašeho prohlížeče. Jakmile k tomu dojde, automaticky obdrží vaši IP adresu. Mohou také použít jiné technologie (jako jsou cookies, JavaScript nebo Web Beacons) k měření efektivity svých reklam a k přizpůsobení reklamního obsahu. Zvysujeme.cz neposkytuje žádné osobní údaje k těmto reklamním serverům nebo reklamním sítím třetích stran bez vašeho souhlasu. Vezměte však na vědomí, že pokud inzerent požádá Zvysujeme.cz o zobrazení reklamy určitému publiku a vy na ni odpovíte, může inzerent nebo reklamní server dojít k závěru, že vyhovujete popisu publika, které se snaží oslovit. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Zvysujeme.cz se nevztahují na inzerenty třetích stran a nemůžeme kontrolovat jejich činnost. Další informace naleznete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů těchto inzerentů.

Jak chráníme vaše informace

Používáme komerčně přiměřené fyzické, manažerské a technické záruky, abychom zachovali integritu a bezpečnost vašich osobních údajů. Nemůžeme však zaručit nebo zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které předáte společnosti Služby Liberec s.r.o., ani zaručit, že vaše informace o službě nebudou přístupné, prozrazené, pozměněné nebo zničené porušením kterékoli z našich fyzických, technických nebo manažerských záruk.

Vaše volby ohledně vašich informací

Můžete samozřejmě odmítnout zaslat prostřednictvím služby údaje umožňující zjištění totožnosti. V takovém případě nemusí společnost Služby Liberec s.r.o. poskytovat určité služby. Informace o svém účtu a předvolbách e-mailu můžete kdykoli aktualizovat nebo opravit po přihlášení do svého účtu.

Odkazy na jiné webové stránky

Nejsme zodpovědní za praktiky, které používají webové stránky propojené se službou nebo ze služby, ani za informace ani obsah v nich obsažený. Nezapomeňte, že pokud pomocí odkazu přejdete ze služby na jiný web, naše zásady ochrany osobních údajů již přestanou platit. Vaše prohlížení a interakce na jakémkoli jiném webu, včetně těch, které mají odkaz na našem webu, podléhají jeho vlastním pravidlům a zásadám.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Pokud změníme zásady ochrany osobních údajů a postupy, zveřejníme tyto změny na této stránce, abychom vás informovali o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je můžeme zveřejnit. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Poslední aktualizace: 11. srpna 2019